Pomáhame Vám

riešiť neočakávané

Uľahčujeme

ochranu toho na čom Vám najviac záleží

Naša spolupráca

Vám môže ušetriť peniaze


Služby v neživotnom poistení

Savefinance, s.r.o. je nezávislí finančný agent, ktorý poskytuje komplexné poisťovacie služby občanom, fyzickým osobám – podnikateľom a firemným klientom. Ponúkaný rozsah produktov zahŕňa širokú oblasť poistenia vozidiel, majetku, zodpovednostného poistenia a ďalších oblastí. Samotné uzatvorenie poistenia nepostačuje bez profesionálneho vyhodnotenia poistného rizika profesionálnych služieb Savefinance, s.r.o.
Preto je dôležité ponúknuť klientom široký rozsah služieb, na základe ktorých sa identifikujú konkrétne potreby klienta a konkrétny poistný program. Následne s týmsúvisiace ďalšie činnosti (správa poistenia, pomoc azastupovanie pri likvidácii, atď.).

Služby pre firemnú klientelu